Відбулася заключна зустріч аудитора компанії “Бюро Верітас Сертифікейшн” Олександра Карасьова з дирекцією комбінату й керівниками структурних підрозділів, де були висвітлені результати ресертифікаційного аудиту системи менеджменту якості комбінату на її відповідність вимогам міжнародного аерокосмічного стандарту EN 9100 зразка 2018 року. Аудитор вибірково перевірив підрозділи ЗТМК за визначеним планом. Він ознайомився з документацією щодо управління бізнес-процесами, провів бесіди з персоналом, перевіривши його обізнаність у питаннях менеджменту якості.

Олександр Карасьов зазначив, що за період з листопада 2018-го по вересень поточного року відзначені покращення, зокрема у супроводженні документацією процесів. Він вказав на такі сильні сторони системи менеджменту якості як лідерство у функціюванні СМЯ, підтримка й надання ресурсів для її удосконалення, постійна діяльність щодо забезпечення процесів кадровими ресурсами, надання можливості споживачам оцінити задоволеність своїх потреб продукцією комбінату і послугами нашого підприємства. Окремо представник “Бюро Верітас” зупинився на приємному факті впроваджень у виробництво покращень працівниками — раціоналізаторами і зазначив, що ентузіазм цих фахівців відкриває перед комбінатом певні перспективи. Також аудитор наголосив на тому, що титаномагніївці роблять висновки за результатами внутрішніх аудитів і плідно працюють з зауваженнями, постійно вивчають вимоги стандартів, чітко формулюють термінологію. Особливу увагу Олександр Карасьов приділив факту використання на практиці знань, отриманих під час навчання й самоосвіти персоналу для вирішення різноманітних питань. Він зазначив, що знання — це найдорогоцінніший ресурс, за яким завжди стоїть розвиток.

На зустрічі аудитор нагадав присутнім, що одним із завдань керівників усіх рівнів має бути формування розуміння приорітетності якості продукту, оскільки це гарантує конкурентоспроможність на ринку. Історія становлення й розвитку всесвітньо відомих підприємств свідчить, що до питань якості має бути причетний весь персонал, а не лише спеціалізовані відділи й уповноважені. Це відіграє важливу роль в успішності компанії, і щоби досягти її, необхідно виконувати такі показники іміджу як своєчасна доставка продукції споживачу, відповідність якості і кількості продукту, високий рівень задоволеності споживача. Зупинившись на цьому питанні, Олександр Карасьов навів яскравий приклад роботи американських фірм, зазначивши, що вони мають право помилитися лише один раз. Тобто у споживачів досить високі вимоги до їх продукції, що мотивує персонал підприємств не тільки тримати марку якості, а й постійно впроваджувати покращення, конкуруючи між собою. З оглядкою на це аудитор рекомендував керівникам ставитися до стандарту ISO 9001, який оцінює організацію менеджменту в різних бізнес-структурах, не тільки з офіційної точки зору, а й з філософською, оскільки у ньому накопичений досвід кращих компаній, світових лідерів виробництва продукції. Планування системи менеджменту якості і забезпечення її ресурсами, моніторинг процесів, що передбачає кілька точок для оцінювання тенденції і прийняття рішень, робота над недоліками і знову планування — ось таку послідовність дій передбачає цикл PDCA, який міститься у цьому стандарті. Дотримання і повторення його етапів систематично покращує бізнес-процеси, до яких подібний підхід застосовується.

Підбиваючи підсумки, Олександр Карасьов рекомендував керівництву уніфікувати термінологію і вимоги стандартів підприємства з базовими вимогами галузевих стандартів, а також серії ISO 9000 і стандарту AS/EN 9100, деталізувати плани досягнення цілей, забезпечити моніторинг переносу заходів з технічного обслуговування й ремонту виробничого обладнання, оцінювання результативності для впровадження покращень проводити за найгіршими, а не середніми показниками тощо. Також, за його словами, керівництво підрозділів має аналізувати корінні причини виявлених невідповідностей.

Ближче до завершення зустрічі представник “Бюро Верітас” вказав керівникам на можливості подальшого покращення системи менеджменту якості, а саме: оцінювати не тільки вірогідність ризиків, а й можливості для покращення; переглядати кількість і зміст критеріїв оцінювання результативності процесів; привести у відповідність зміст документації її тематиці. Детально Олександр Карасьов розповів про необхідність документувати інформацію і вказувати її місце знаходження з урахуванням мінімізації витрат часу для її отримання, сприймання й розуміння. Тобто дії персоналу, технологічні параметри тощо мають фіксуватися на якомусь носії. Це — ще один крок, який допоможе уникнути більшості суперечок при розборі наслідків прийняття управлінських рішень.

За результатами аудиту Олександр Карасьов буде рекомендувати керівному органу “Бюро Верітас” подовжити строк чинності сертифікату, виданого ЗТМК. Він відзначив високу результативність усіх семи перевірених процесів і, хоча й виявив одну несуттєву невідповідність, в цілому зробив висновок, що система менеджменту якості комбінату відповідає вимогам аерокосмічного стандарту.