Головними завданнями кадрової політики ТОВ «ЗТМК» є своєчасне забезпечення потреб Товариства персоналом відповідної компетентності та приведення кадрового потенціалу у відповідність з цілями та стратегіей розвитку комбінату.

Професійне навчання на комбінаті здійснюється відповідно до нормативно-правових актів в галузі професійного навчання, організації праці, промислової безпеки та відповідно до діючих на комбінаті положень, стандартів з підготовки кадрів.

З метою підвищення компетентності персоналу, що впливає на якість введена форма навчання – курси технічного мінімуму для майстрів основних виробничих ділянок цехів № 2, 7, 9 і контролерів ВТК.

В рамках підвищення рівня компетентності персоналу та реалізації кадрової політики комбінату, організовано навчання керівників структурних підрозділів за програмами: «Основи економіки», «Вимоги системи менеджменту якості».

З метою ефективного забезпечення процесу адаптації новоприйнятих працівників у ТОВ «ЗТМК» проводяться семінари за програмою «Вступного курсу інформування».

На підприємстві діють нові форми навчання з підвищення рівня компетентності персоналу:

– експрес-семінари;

– семінари з обміну знаннями за підсумками зовнішнього навчання;

– курси по психолого-педагогічному мінімуму;

– «Школа майстрів» та «Школа лідерства».

З метою виконання вимог міжнародного стандарту EN 9100 проводиться навчання для персоналу центральної лабораторії комбінату в рамках затвердженої програми «Курсів підвищення кваліфікації для фахівців і керівників ЦЛК».

Одним з напрямів кадрової політики ТОВ «ЗТМК» є процес безперервного навчання і розвитку персоналу з метою вдосконалення навичок і компетенцій працівників комбінату на основі планування та аналізу потреб персоналу в навчанні відповідно до стратегії розвитку Товариства.

Визначення перспективної потреби в навчанні персоналу, порядок організації і проведення професійного навчання персоналу в суспільстві регламентує стандарт підприємства.

ТОВ «ЗТМК» отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на право проведення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу за основними робітничими професіями. Щорічно професійним навчанням на комбінаті охоплено 45-50% працівників.

Навчання персоналу проводиться за напрямками:

– навчання керівників, спеціалістів і службовців;

– навчання робітників;

– надання платних послуг для сторонніх організацій з професійної підготовки робітників.

Професійне навчання персоналу здійснюють викладачі теоретичного і інструктори виробничого навчання, з числа висококваліфікованих працівників Товариства, атестованих за програмою педагогічного мінімуму.

Правильна організація і проведення професійного навчання на комбінаті забезпечує його ефективність і результативність, дозволяє виключити аварійні ситуації, знижує рівень травматизму і забезпечує досягнення високого професійного рівня працівників.