Щоденна інформація за результатами аналізів викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище.